Impact Instal

Politică de Confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. INTRODUCERE

·Asigurarea dreptului la o protecție eficientă a datelor cu caracter personal este un angajament fundamental pe care ni-l asumăm în fața clienților noștri. În consecință, dedicăm toate resursele și depunem toate eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu legislația aplicabilă în materie din România.

Regulamentul este direct aplicabil în toate statele membre, protejând drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul Uniunii Europene. Din punct de vedere material, Regulamentul se aplică tuturor operatorilor care prelucrează date cu caracter personal. Regulamentul nu se aplică prelucrării datelor cu caracter personal care privesc persoane juridice şi, în special, întreprinderi cu personalitate juridică, inclusiv numele şi tipul de persoană juridică şi datele de contact ale persoanei juridice.

·Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare, Politica de confidențialitate), pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale din acest domeniu. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea actualizată a Politicii de confidențialitate.

 

2. IDENTITATEA OPERATORULUI

Având în vedere articolul 4 punctul 7 din Regulament, care definește noțiunea de "operator" ca fiind persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, operatorul care prelucrează date cu caracter personal prin intermediul acestui website este S.C. Impact Instal Solutions S.R.L., cu sediul în Strada Adunaţi nr. 89 A, Dârvari, Ciorogarla, Ilfov, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului J23/6341/2020, având CUI 43503936, reprezentată legal de Simion Alexandru-Robert, cu date de contact office@impactinstal.ro, 0783 117 007.

 

3. GENERALITĂȚI

Datele cu caracter personal sunt definite ca fiind orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Pentru ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie legală, GDPR prevede ca aceasta să fie efectuată în baza unui motiv legitim, precum executarea sau încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale, sau în baza consimțământului valabil exprimat de persoana vizată în prealabil. În acest din urmă caz, operatorului i se impune obligația de a putea demonstra faptul că persoana în cauză și-a dat consimțământul pentru prelucrarea respectivă. Consimțământul exprimat sub imperiul Directivei 95/46/CE rămâne valabil dacă acesta îndeplinește condițiile prevăzute de GDPR.

Acordarea consimțământului trebuie să fie realizată printr-o declarație sau printr-o acțiune neechivocă care să constituie o manifestare liber exprimată, specifică, în cunoştinţă de cauză şi clară a acordului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

În cazul în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații, în format electronic sau în scris, care se referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, putând fi realizată chiar și prin bifarea unei căsuțe.

 

4. COOKIES

Pe acest site se folosesc cookie-uri. Acestea nu dăunează computerului dvs. şi nu conţin viruşi, ci au rolul de a contribui la o utilizare mai facilă, eficientă şi sigură a site-ului. Ele reprezintă fişiere-texte de mici dimensiuni care sunt salvate pe computerul dvs. şi sunt salvate de browser-ul utilizat.

Multe dintre cookie-urile folosite se numesc „session cookies”, care sunt şterse automat după vizita pe acest site. Altele rămân în memoria computerului dvs. până la ştergerea acestora de către dvs., acestea făcând posibilă recunoaşterea browser-ului la o vizită ulterioară.

Puteți configura browser-ul dvs. pentru a vă informa cu privire la utilizarea cookie-urilor, astfel încât să puteți decide de la caz la caz dacă să acceptați sau să respingeți un cookie. În mod alternativ, browser-ul dvs. poate fi configurat să accepte automat cookie-urile în anumite condiții sau să le respingă întotdeauna sau să șterge automat cookie-urile la închiderea browser-ului. Dezactivarea modulelor cookie poate limita funcționalitatea acestui site web.

Cookie-urile care sunt necesare pentru a permite comunicațiile electronice sau pentru a oferi anumite funcții pe care doriți să le utilizați (cum ar fi coșul de cumpărături) sunt stocate în conformitate cu prevederile art. 6 alin.1 lit. f) din GDPR, conform cărora prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă. Prin urmare, operatorul acestui website are un interes legitim în stocarea anumitor cookie-uri, pentru a asigura o optimizare fără erori tehnice. Alte cookie-uri (cum ar fi, spre exemplu, cele utilizate pentru analizarea comportamentului dvs. de navigare) sunt de asemenea stocate şi vor fi tratate separat în acest document.

 

5. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM? CUM ARE LOC PRELUCRAREA?

Având în vedere specificul activității noastre, colectăm diverse date cu caracter personal de la clienții noștri în diferite modalități detaliate în acest document. În acest context, vă aducem la cunoștință că prin intermediul site-ului nostru putem prelucra următoarele date cu caracter personal:

·Datele dumneavoastră de identificare: nume, prenume, adresa de domiciliu și/sau reședință, C.N.P., serie și număr act de identitate;

·Date de contact: număr de telefon, adresă de e-mail, adresă facturare, adresă de corespondență;

·Date personale specifice: cont bancar, date privind tranzacțiile referitoare la produsele / serviciile achiziționate, adresa IP și altele asemenea.

Datele cu caracter personal sunt colectate direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți în orice moment controlul asupra tipului de informație pe care doriţi să ne-o oferiți. Cu titlu de exemplu, primim informații de la dvs. astfel: prin completarea formularelor de înscriere / comandă / creare cont, prin transmiterea adresei de domiciliu în vederea întocmirii facturii fiscale etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. online în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii privind cookie-urile.

Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal (cum ar fi date referitoare la sănătatea persoanei). De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 16 ani.

 

6. TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal menţionate anterior este reprezentat de art. 6 lit. b) din Regulament, respectiv prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, respectiv art. 6 lit. f) din Regulament, conform căruia prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator, precum şi art. 6 lit. a) din Regulament, în concret, consimțământul expres, voluntar și liber exprimat al utilizatorului.

 

7. SCOPURILE PRELUCRĂRII

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri specifice:

·În vederea prestării serviciilor de către Impact Instal Solutions:

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

-        Crearea și administrarea contului în cadrul platformei noastre;

-        Prelucrarea comenzilor, inclusiv validarea și expedierea produselor către dumneavoastră;

-        Soluționarea problemelor de orice natură referitoare la o comandă, cu referire la serviciile și produsele achiziționate;

-        Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la comenzile plasate pe site.

·Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre:

-        Lucrăm în mod constant la îmbunătățirea platformei noastre astfel încât aceasta să devină un instrument util în mâinile clienților noștri. În acest scop, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. pe site, vă putem invita să completați chestionare sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

·Pentru marketing

-        În situaţia în care vă exprimaţi acordul expres, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/mobile push/webpush etc.), conținând informații generale și tematice, informații cu privire la alte produse care v-ar putea interesa, informații cu privire la oferte sau promoții precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie. De asemenea, putem afișa recomandări personalizate pentru dumneavoastră pe site-ul nostru web.

-        În anumite circumstanţe, ne putem baza activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise în prezentul document, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs. în cel mai scurt timp posibil.

·Pentru apărarea intereselor noastre legitime

-        Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informațiile colectate pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include, dar fără a se limita la:

-        Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei noastre față de eventuale atacuri cibernetice;

-        Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

-        Măsuri de gestionare a altor tipuri de riscuri.

 

8. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

  • Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe platforma noastră, cât timp derulăm relații contractuale și cât ne sunt necesare pentru realizarea drepturilor și obligaților născute din relația contractuală (termene de grație, termene de garanție, exercitare acțiuni judiciare etc.). Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.
  • Revizuim datele pe care le colectăm, cel puțin o dată la doi ani, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dvs. legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale care ne incumbă.

 

9. CUI TRANSMITEM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le-aţi pus la dispoziţie următoarelor categorii de destinatari:

·Partenerilor Impact Instal Solutions;

·Furnizorilor de servicii de plată/bancare;

·Furnizorilor de servicii de marketing;

·Furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

·Furnizorilor de servicii IT;

·Altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, vom divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice abilitate în asemenea domenii și care pot pretinde acces la date în condițiile legii.

 

10. DREPTURILE UTILIZATORILOR

Drepturile dumneavoastră privind datele cu caracter personal şi mijloacele de exercitare a acestora sunt: Dreptul de informare, Dreptul de acces, Dreptul la rectificare, Dreptul la ştergerea datelor, Dreptul la restricţionarea prelucrării, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opoziţie, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor, Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești, Dreptul de retragere a consimțământului.

·Dreptul de informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale, privind identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia sau cu privire la destinatarii datelor dvs.;

·Dreptul de acces – puteţi obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la următoarele informaţii : scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale ; acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă ; dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal sau dreptul de a se opune prelucrării etc. Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

·Dreptul la ştergerea datelor - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

·Dreptul la restricţionarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;

·Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

·Dreptul la opoziţie - vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim al operatorului;

·Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare;

·Dreptul de a depune plângere și de a vă adresa instanțelor judecătorești - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și / sau vă puteți adresa instanțelor judecătorești pentru respectarea drepturilor dvs.;

·Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

·Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment Autoritatea de Supraveghere (ANSPDCP), vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă asigurăm că vom depune toate diligenţele necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Puteți contacta în orice moment Impact Instal Solutions cu privire la prelucrarea și protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs. prin oricare dintre următoarele modalități:

·prin e-mail la adresa: office@impactinstal.ro;

·prin poștă sau curier la adresa: Strada Adunaţi nr. 89 A, Dârvari, Ciorogarla, Ilfov. 

 

11. CUM PROTEJĂM SECURITATEA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

  • Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal implementând diverse proceduri fizice, electronice și administrative în vederea protejării informațiilor pe care le colectăm. Transmiterea datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație, datele fiind stocate pe servere securizate.
  • Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat al Impact Instal Solutions sau colaboratorilor autorizați și numai pentru îndeplinirea sarcinilor specifice pentru a răspunde scopurilor menționate, sub obligația păstrării confidențialității lor.
  • În cazul apariţiei unei breşe a securității datelor cu caracter personal, avem obligaţia legală de a respecta normele specifice în domeniu, respectiv de a notifica breșa de securitate atât dumneavoastră, cât și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în termen de 72 ore de la producerea acesteia.

 

12. OBLIGAȚIILE OPERATORULUI DE DATE

-  GAZDUIRE/HOSTING

Datele cu caracter personal înregistrate pe acest website sunt stocate pe serverele noastre proprii. Prelucrarea datelor furnizate și stocate respectă următoarele prevederi legale:

·art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR - prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează având la bază consimțământul dvs., obținut ulterior unei corecte și complete informări;

·art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR - prelucrarea datelor se realizează în scopul intereselor legitime urmărite de noi.

-  CRIPTAREA DATELOR

Acest site utilizează criptare SSL din raţiuni de securitate şi pentru protecţia transmiterii informaţiilor confidenţiale. Această criptare poate fi recunoscută de dvs. după fereastra de blocare („lock icon”) care apare în bara browser-ului şi prin schimbarea din http:// în https:// a adresei browser-ului respectiv. Odată activată criptarea de acest tip, datele transmise sau transferate nu vor putea fi văzute de terţi.

Conform GDPR, în cazul în care încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă săgenereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dvs., operatorul acestui website vă va informa, fără întârzieri nejustificate, cu privire la această încălcare, dacă nu devin incidente prevederile completatoare din acelaşi Regulament (art. 34 alin. 3).

 

13. RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR

Nefiind aplicabile prevederile GDPR privind obligativitatea numirii unui Responsabil cu protecţia datelor (art. 37 alin. 1 - potrivit căruia Operatorul şi persoana împuternicită de operator desemnează un responsabil cu protecţia datelor ori de câte ori:

a. prelucrarea este efectuată de o autoritate sau un organism public, cu excepţia instanţelor care

acţionează în exerciţiul funcţiei lor jurisdicţionale;

b. activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în

operaţiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare şi/sau scopurile lor, necesită o

monitorizare periodică şi sistematică a persoanelor vizate pe scară largă;

c. activităţile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator constau în

prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date în temeiul articolului 9 sau a unor date cu caracter personal referitoare la condamnări penale şi infracţiuni, menţionată la articolul 10).

Pentru orice informaţii sau lămuriri privind funcţionarea acestui website, vă rugăm să ne contactaţi la următoarele date:

Nume: Simion Alexandru-Robert

E-mail: office@impactinstal.ro

Tel: 0783 117 007

Adresă de corespondenţă: Strada Adunaţi nr. 89 A, Dârvari, Ciorogarla, Ilfov

 

14. FORMULAR DE CONTACT

În cazul în care ne trimiteți întrebări prin intermediul formularului de contact, vom colecta datele introduse în formular, inclusiv datele de contact pe care le furnizați, pentru a răspunde întrebărilor dvs. ș a altora ulterioare. Nu transmitem aceste informații fără permisiunea dvs. Prin urmare, vom prelucra toate datele pe care le introduceți în formularul de contact numai cu consimțământul dvs. [în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR]. Puteți să vă revocați oricând acordul, un e-mail informal în acest sens fiind suficient. Datele prelucrate înainte de a primi solicitarea dvs. pot fi prelucrate în mod legal. Vom păstra datele pe care le furnizați pe formularul de contact până când:

·solicitați ștergerea datelor;

·revocați consimțământul pentru stocarea acestora ;

·scopul pentru stocarea acestuia nu mai este valabil.

Orice dispoziții legale obligatorii, în special cele referitoare la perioadele obligatorii de păstrare a datelor, nu sunt afectate de cele arătate mai sus.

 

15. ÎNREGISTRAREA PE SITE

Vă puteţi înregistra pe acest website pentru a accesa funcţii şi servicii adiţionale oferite de compania noastră. În acest sens, datele introduse de dvs. vor fi utilizate şi prelucrate cu scopul folosirii respectivului serviciu sau funcţii pentru care v-aţi înregistrat. Datele obligatorii solicitate la înregistrare trebuie furnizate de către dvs. în întregime, în caz contrar operaţiunea de înregistrare urmând a fi respinsă.

Pentru a vă informa despre modificări importante, cum ar fi cele din sfera site-ului nostru sau despre schimbările tehnice, vom folosi adresa de e-mail specificată de dvs. la momentul înregistrării.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate în procedura de înregistrare, se face doar cu consimţământul dvs. şi cu respectarea dispoziţiilor art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Puteți să vă revocați oricând acordul, un e-mail informal în acest sens fiind suficient. Vom continua să stocăm datele colectate în timpul înregistrării atât timp cât veţi rămâne înregistrat pe acest website, însă perioadele obligatorii de stocare rămân valabile şi vor fi respectate.

 

16. SECȚIUNE DE COMENTARII

Prin accesarea secţiunii de comentarii, anumite date personale (precum, dar fără a se limita la adresa de e-mail, numele de utilizator, adresa IP) vor fi prelucrate și stocate, unele din ele fiind necesare din perspectiva prevenirii acţiunilor ilegale sau a conţinutului calomnios.

Există şi posibilitatea de a vă înscrie/abona pe acest site cu scopul de a primi comentariile prin e-mailul furnizat, astfel că:

·Este posibil ca adresa de e-mail să fie verificată printr-un e-mail de confirmare;

·Puteţi oricând să vă dezabonați accesând link-ul din cuprinsul e-mailurilor, iar datele furnizate de dvs. vor fi şterse imediat, cu excepţia datelor furnizate ca urmare a accesării altor secţiuni (spre exemplu, odată cu înscrierea pentru newsletter) care vor rămâne stocate;

Respectăm prevederile legale incidente, mai exact stocăm comentariile dvs. şi datele cu caracter personal în baza consimţământului exprimat de dvs. (art. 6 alin. 1 lit. a GDPR), ce poate fi oricând retras (un e-mail informal în acest sens fiind suficient).

 

17.  FACEBOOK PLUGINS (LIKE & SHARE BUTTON)

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale ("plugins") gestionate de rețeaua socială facebook.com.

Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Facebook (un "f" alb pe o placă albastră sau un semn "thumbs up") sau sunt etichetate prin adăugarea sintagmei "Facebook Social Plugin". Lista și aspectul pluginurilor Facebook pot fi văzute aici:      https://developers.facebook.com/docs/plugins/

În măsura în care utilizați extensia Like, veți aprecia pagina de Facebook a site-ului nostru fără a fi nevoie să îl părăsiți. În măsura în care utilizați extensia Share, veți distribui site-ul nostru sau un anumit conținut din cadrul acestuia pe pagina dumneavoastră personală de Facebook, fără a fi nevoie să părăsiți site-ul.

Prin intermediul pluginului, Facebook primește informațiile pe care dumneavoastră le accesați pe site-ul nostru. În cazul în care sunteți conectat și la Facebook în același timp, Facebook poate atribui acțiunile realizate pe pagină contului dumneavoastră și, implicit, dumneavoastră personal. Când dumneavoastră interacționați cu pluginurile, de exemplu făcând click pe butonul Like sau distribuind un anumit conținut acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Facebook, există totuși posibilitatea ca rețeaua de socializare să obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

Făcând click pe unul dintre aceste butoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Facebook. Nu deținem controlul asupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității.

Dacă nu veţi dori ca Facebook să asocieze vizita dumneavoastră pe acest site cu informaţiile contului dumneavoastră de Facebook, aveţi posibilitatea să vă delogaţi.

 

18.  INSTAGRAM PLUGIN

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale ("plugins") gestionate de rețeaua socială Instagram, funcții oferite de Instagram Inc., cu sediul în 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Pluginurile pot fi identificate printr-o siglă Instagram sau sunt etichetate prin adăugarea sintagmei "Instagram Social Plugin".

Prin intermediul pluginului, Instagram este informat cu privire la acțiunile realizate de dumneavoastră pe pagina noastră. În cazul în care sunteți conectat și la contul personal de pe reţeaua de socializare în același timp, aceasta poate atribui acțiunile realizate pe pagina contului dumneavoastră de Instagram şi, implicit, dumneavoastră personal. Când dumneavoastră accesați pluginurile, informațiile corespunzătoare sunt transferate din browserul dvs. pe rețeaua de socializare și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteți membru Instagram, există totuși posibilitatea ca aceasta să obțină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

Făcând click pe unul dintre aceste butoane, sunteți de acord cu utilizarea acestui plugin și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Instagram. Nu deținem controlul asupra naturii și scopului acestor date transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Instagram, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate Instagram la: https://help.instagram.com/155833707900388.

Dacă sunteţi membru al Instagram și nu doriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe Instagram, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua de socializare înainte de a vizita acest site.

 

19.  PINTEREST PLUGIN

Acest serviciu utilizează pluginuri sociale ("plugins") gestionate de rețeaua socială Pinterest.

Prin intermediul pluginului, Pinterest primește informații cu privire la activitatea dumneavoastră pe website-ul nostru. În cazul în care sunteţi conectat şi la reţeaua de socializare în acelaşi timp, Pinterest poate atribui acţiunile realizate pe pagina contului dumneavoastră şi, implicit, dumneavoastră personal.

Când interacționaţi cu pluginurile, informațiile corespunzătoare sunt transferate direct din browserul dvs. pe Pinterest și stocate acolo. Chiar dacă nu sunteţi membru Pinterest, există totuși posibilitatea ca acesta să obţină și să stocheze adresa dumneavoastră IP.

Făcând click pe unul dintre butoanele de plugin, vă puteţi exprima acordul cu privire utilizarea acestora și, prin urmare, cu transferul de date cu caracter personal către Pinterest. Nu deţinem controlul asupra naturii și scopului datelor transmise, precum și asupra procesării ulterioare a acestora. În ceea ce privește scopul și amploarea colectării de date, prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către Pinterest, precum și permisiunile și setările pentru protejarea confidențialității utilizatorilor, puteți consulta politicile de confidențialitate Pinterest la: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

Dacă sunteţi membru Pinterest și nu doriţi ca acesta să colecteze datele dumneavoastră prin intermediul pluginului şi să le lege de datele deja stocate pe Pinterest, trebuie să vă deconectaţi de la reţeaua de socializare înainte de a vizita site-ul.

 

20.  GOOGLE MAPS

Acest site utilizează Google Maps, un serviciu de mapare şi localizare, prin intermediul unui API. Furnizorul este Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii.

Pentru a garanta protecția datelor pe site-ul nostru, veți descoperi că Google Maps a fost dezactivat atunci când vizitați site-ul nostru pentru prima dată. O conexiune directă la serverele Google nu va fi stabilită înainte de activarea autonomă a Hărților Google, adică cu consimțământul dvs. în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. a) GDPR. Acest lucru va împiedica transferul datelor către Google în timpul primei vizite pe site-ul nostru. După ce ați activat serviciul, Google Maps va stoca adresa IP. De regulă, este transferat ulterior pe un server Google din Statele Unite, unde este stocat. Furnizorul acestui site web nu are control asupra acestui transfer de date odată ce Google Maps a fost activat.

 

21.  WHATSAPP

Prin intermediul WhatsApp, asigurăm o comunicare eficientă cu clienții noștri. Pentru cei care locuiesc într-o țară din Spațiul Economic European (care include Uniunea Europeană) și orice altă țară sau teritoriu inclus (denumită în mod colectiv "Regiunea Europeană"), Whatsapp este operat de către WhatsApp Ireland Limited, cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Conform politicii WhatsApp, care poate fi consultată și analizată aici: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy, Whatsapp Ltd. fiind și parte din Companiile Facebook, prin intermediul acestui serviciu se colectează și prelucrează date cu caracter personal cu respectarea principiilor de securitate și confidențialitate aplicabile la nivel european (în special, RGPD) sau la nivel internațional (dacă vorbim de servicii puse la dispoziție de Whatsapp Inc. - EU-U.S. Privacy Shield Framework and the Swiss-U.S. Privacy Shield Framework).

Prin intermediul Whastapp se prelucrează:

·date furnizate chiar de către utilizatori (cum ar fi cele legate de contul de utilizatori - numărul de telefon, nume de profil, fotografia - conexiunile utilizatorului. În ceea ce privește mesajele transmise, acestea nu sunt stocate pe serverele WhatsApp, cu excepția celor care nu putut fi trimise (spre exemplu, pentru un utilizator offline) și care sunt stocate pentru o perioadă de 30 de zile înainte de a fi șterse.

·date colectate în mod automat (informații privind status-ul utilizatorului “last seen status”, preferințe ale utilizatorului stocate prin intermediul cookies, adresa IP, informații legate de browser, unele informații legate de tranzacții și plăți - pentru termenii și condițiile privind plățile, recomandăm să consultați https://www.whatsapp.com/legal/?eea=0#payments-in).

 Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul Whatsapp este reprezentat de art. 6 lit. f) din Regulament, bazându-ne pe interesul nostru legitim pentru legalitatea prelucrării.

 

22.  GOOGLE ANALYTICS

Acest site utilizează funcțiile serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul acestui serviciu este Google Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043.

Google Analytics utilizează așa-numitele cookie-uri. Fișierele cookie sunt fișiere text care sunt stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către utilizatori.

Informațiile generate de cookieuri cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui site web este, de obicei, transferat pe un server Google din Statele Unite, unde este stocat.

Stocarea cookie-urilor Google Analytics și utilizarea acestui instrument de analiză se bazează pe Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Operatorul acestui site are un interes legitim în analiza tiparelor utilizatorilor pentru a optimiza atât serviciile oferite online, cât și activitățile de publicitate ale operatorului.

-        Anonimizare IP

Pe acest site am activat funcția de anonimizare IP. Ca rezultat, adresa IP va fi abreviată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state care au ratificat Convenția privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în Statele Unite. IP-ul complet va fi transmis către unul dintre serverele Google din Statele Unite și va fi abreviat acolo doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui site, Google va folosi aceste informații pentru a analiza utilizarea de către dvs. a acestui site, pentru a genera rapoarte privind activitățile site-ului web și pentru a furniza alte servicii operatorului acestui site în legătură cu utilizarea site-ului. Adresa IP transmisă împreună cu Google Analytics din browserul dvs., nu vor fi fuzionate cu alte date din posesia Google.

-        Browser plug-in

Aveți opțiunea de a preveni arhivarea cookie-urilor făcând modificări pertinente ale setărilor software-ului browserului dvs. Cu toate acestea, trebuie să subliniem că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcțiile acestui site. În plus, aveți opțiunea de a preveni înregistrarea datelor generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa IP) de către Google, precum și de prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plug- in disponibil sub link-ul următor: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

-        Obiecția față de înregistrarea datelor

Aveți opțiunea de a împiedica înregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics făcând click pe următorul link. Acest lucru va duce la plasarea unui cookie de renunțare, care împiedică înregistrarea datelor dvs. în timpul viitoarelor vizite la acest site: dezactivarea Google Analytics.

Pentru mai multe informații despre manipularea datelor utilizatorilor de către Google Analytics, consultați Declarația privind confidențialitatea datelor Google la: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro.

-        Parametrii demografici furnizați de Google Analytics

Acest site utilizează funcția "parametri demografici" furnizată de Google Analytics, prin intermediul cărora se generează rapoarte care oferă informații privind vârsta, genul și interesele vizitatorilor site-ului web. Sursele acestor informații sunt publicitatea pe criterii de interes generată de Google, precum și datele vizitatorilor obținute de la terţi prestatori de servicii. Aceste date nu pot fi alocate unui anumit individ. Aveți opțiunea de a dezactiva această funcţie în orice moment, făcând modificări pertinente ale setărilor pentru publicitate în contul dvs. Google sau puteți în general, interzice înregistrarea datelor dvs. de către Google Analytics.

-        Perioada de arhivare

Datele privind nivelul utilizatorilor sau al incidentelor stocate de Google legate de cookie-uri, ID-uri de utilizator sau ID-uri de publicitate (de exemplu, module cookie DoubleClick, ID de publicitate Android) vor fi anonime sau șterse după . Pentru detalii, faceți click pe următorul link: https://support.google.com/analytics/?hl=en#topic=354490

 

23.  E-COMMERCE

Prelucrăm date cu caracter personal atât cât este necesar pentru a încheia sau modifica un raport contractual cu societatea noastră/societatea care administrează acest site, respectând prevederile art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR1. Astfel, prelucrăm (colectăm, înregistrăm, structurăm, stocăm, modificăm, extragem etc.) datele cu caracter personal din momentul accesării acestui website numai cu scopul facilitării accesului la produsele sau serviciile noastre sau/şi pentru a încasa contravaloarea acestora.

 

24.  LIVRARE COMENZI ONLINE

Asigurăm, prin servicii de curierat, livrarea produselor comandate de dumneavoastră. Datele cu caracter personal prelucrate pentru livrarea comenzilor efectuate sunt protejate de fiecare prestator de astfel de servicii, conform Politicilor proprii de confidențialitate.

 Baza legală pentru prelucrarea datelor necesare procesării livrărilor este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR (dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, v-ați dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru scopul de livrare a comenzilor), art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR (prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte) și art. 6 alin. 1 lit. f) - prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Scopurile, pentru care datele cu caracter personal sunt prelucrate, sunt expres prevăzute în Politicile de confidențialitate ale prestatorilor de astfel de servicii, detalieri existând și cu privire la transferul datelor (către afiliați, parteneri, angajați, autorități și instituții publice), dar și cu privire la temeiurile legale sau durata de prelucrare și stocare.

 

25.  SAMEDAY

Colaborăm cu Sameday în ceea ce privește serviciile de curierat local, național și internațional pentru comenzile efectuate de dumneavoastră. Sameday este operat de Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A., având CUI RO23743772 și J40/7031/2008 și sediul în București, Splaiul Independenței 319 Clădirea OB17C, Sector 6.

Sameday prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu RGPD și în scopurile enumerate mai jos, respectiv:

·Pentru prestarea și îmbunătățirea serviciilor specifice de poștă și curierat - datele prelucrate le includ pe cele necesare pentru preluarea, validarea, transportul, predarea, facturarea comenzilor, dar și pe cele pentru crearea și administrarea de conturi de utilizator; de asemenea, pot fi colectate și informații privind comportamentul utilizatorilor;

·Pentru comunicări, în special cu privire la statusul comenzilor - datele astfel prelucrate pot include nume, prenume, e-mail, telefon;

·Pentru apărarea intereselor legitime, cum ar fi pentru luarea măsurilor de prevenire a tentativelor de fraudare sau măsuri de protecție a website-ului https://sameday.ro/ și a utilizatorilor față de atacurile cibernetice.

Prelucrarea datelor în scopurile mai sus expuse are ca temei legal art. 6 din Regulament, literele a), b) și f), mai multe detalii putând fi analizate aici: https://sameday.ro/politica-de-confidentialitate/.

 

26.  PLAȚI ONLINE

Conform Regulamentului, “în vederea menţinerii securităţii şi a prevenirii prelucrărilor care încalcă prezentul regulament, operatorul sau persoana împuternicită de operator ar trebui să evalueze riscurile inerente prelucrării şi să implementeze măsuri pentru atenuarea acestor riscuri, cum ar fi criptarea” - considerentul 83. Astfel că disponibilitatea de criptare puternică și eficientă este o necesitate pentru garantarea protecției, confidențialității și integrității datelor cu caracter personal.

În timpul procesului de cumpărare a produselor comercializate prin acest website, datele dumneavoastră bancare sunt în siguranță!

Folosim metode sigure de criptare, datele fiind transmise prin conexiuni de înaltă securitate către unitățile financiare. Astfel că datele furnizate de dumneavoastră pentru efectuarea de plăți nu sunt transmise către terți și nu rămân salvate în baze de date.

NETOPIA Payments

NETOPIA payments lucrează permanent pentru realizarea obiectivelor clienților prin plăți sigure, rapide si facile. NETOPIA Payments este un serviciu oferit de NETOPIA FINANCIAL SERVICES S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12763/2020, cod unic de înregistrare RO43131360, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu 9-9A, IRIDE BUSINESS PARK, Clădirea 24, etaj 4, Sector 2, București, 020335, care acționează în calitate de proprietar și administrator al platformei NETOPIA Payments.

În măsura în care sunteți utilizator al serviciilor prestate de NETOPIA Payments, această entitate va prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:

·în calitate de împuternicit al comerciantului către care faceți o plată utilizând serviciile NETOPIA Payments, în temeiul contractului dintre dumneavoastră și respectivul comerciant, pentru scopul activității de facilitare (procesare) a plăților efectuate de dumneavoastră către respectivul comerciant;

·în calitate de operator, în temeiul obligațiilor legale ce revin NETOPIA, pentru scopul monitorizării și filtrării anti-fraudă.

Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca NETOPIA Payments să obțină consimțământul dumneavoastră. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar NETOPIA Payments va ține cont de preferințele dumneavoastră.

Scopurile pentru care este cel mai probabil ca NETOPIA Payments să vă solicite consimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse și servicii NETOPIA Payments, ale entităților afiliate NETOPIA Payments sau ale partenerilor Netopia, după caz (inclusiv transferul unor categorii de date către entitățile menționate – în măsura în care este necesar), precum și transmiterea de către NETOPIA Payments a unor comunicări comerciale în acest scop.

NETOPIA Payments prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

·Date de identificare, constând în nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, codul de client atribuit de comerciantul către care faceți o plată utilizând serviciile NETOPIA Payments;

·Date de natura financiară, constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pe card, data expirării, codul CVV, cod unic de identificare tranzacție și orice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în care sunt necesare desfășurării activității NETOPIA Payments, în scopurile descrise mai jos;

·Date referitoare la activitatea frauduloasă / potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum frauda, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;

·Date derivate din categoriile sus-menționate, constând în date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor NETOPIA Payments, informații ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care vă sunt solicitate de către NETOPIA Payments poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor NET NETOPIA Payments OPIA și/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către NETOPIA Payments.

Pentru mai multe detalii, puteţi accesa: https://netopia-payments.com/politica-deconfidentialitate/?ref=mobilpay

 

27.  CONCLUZIE

Prezenta politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal este generată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, dar şi cu celelalte dispoziţii legale naţionale aplicabile.

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această politică. Recomandăm consultarea Politicii în mod regulat pentru o informare corectă și actualizată în ceea ce privește prelucrarea datelor personale.

Pentru mai multe detalii cu privire la prezenta Politică de confidențialitate precum şi pentru exercitarea oricărui drept dintre cele menţionate anterior, poate fi trimisă o notificare scrisă la datele de contact indicate mai sus.